2028 ರ ಅಫ್ಜಲ್‌ಪುರ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
VOTE

RESULT

2024-25 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

20-ಮಣ್ಣೂರ(ಕರಜಗಿ)

21-ಮಾಶಾಳ

22-ಬಡದಾಳ

23- ಅತನೂರ

24-ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪುರ

25-ಗೊಬ್ಬೂರ(ಬಿ)

26-ಡೊಂಗರಗಾಂವ

27-ಚೇಂಗಟಾ(ಸೊಂತ)

28-ಮಹಾಗಾಂವ

29-ವ್ಹಿ.ಕೆ.ಸಲಕರ

Pre Survey of Afzalpur Assembly Constituency election Local Voting Poll 2028

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

Afzalpur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2023
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2028 GEN
2023 GEN M.Y.PATIL M INC 56313 NITIN VENKAYYA GUTTEDAR M IND 51719 4594
2018 GEN M Y PATIL M INC 71735 MALIKAYYA GUTTEDAR M BJP 61141 10594
2013 GEN MALII AYYA VENKAYYA GUTTEDAR M INC 38093 M.Y.PATIL M KJP 32855 5238
2008 GEN MALIKAYYA VENKAIAH GUTTEDAR M INC 50082 M.Y. PATIL M BJP 42216 7866
2004 GEN PATIL M Y M JD(S) 53122 MALIKAYYA VENKAYYA GUTTEDAR M INC 34654 18468
1999 GEN MALIKAYYA VENKAYYA GUTTEDAR M JD(S) 32896 M.Y.PATIL M INC 31061 1835
1994 GEN MALIKAYYA VENKAYYA GUTTEDAR M KCP 39924 M.Y. PATIL M INC 35703 4221
1989 GEN MALIKAYYA VENKAYYA GUTTEDAR M INC 38810 GOUDAPPA SANGRAM RAO M JNP(JP) 25964 12846
1985 GEN MALIKAYYA VENKAYYA GUTTADAR M INC 38777 HANMANTHRAO DESAI M JNP 22304 16473
1983 GEN HANAMANTH RAO DESAI M JNP 24648 M. Y. PATIL M INC 19390 5258
1978 GEN M.Y.PATIL M JNP 23823 HANMATH RAO DESAI M INC(I) 23436 387
1972 GEN DIGAMBAR RAO BALWANTRAO M INC 19729 ANNA RAO MADIWALAPPA M NCO 17333 2396
1967 GEN N. S. PATIL M INC 19761 G. A. R. BASAPPA M IND 7620 12141
1962 GEN ANNA RAO BASAPPA GANAMUKHI M INC 14078 SHARNAPPA RUKKAPPA M REP 1411 12667
1957 GEN ANNARAO BASAPPA M INC UNCONTESTED

Afzalpur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2023
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2028
2023 10-May-2023 117341 110809 228171 161257 70.67 158714 444 66914 1. M Y PATIL
2. NITIN VENKAYYA GUTTEDAR
3. MALIKAYYA V GUTTEDAR.
4. R D PATIL
5. SHIVAKUMAR M NATIKAR
6. NOTA
7. SHIVARAJ PATIL KULALI
8. SHAMARAY. BAKSAR HOSAMANI
9. HUCCHESHWAR WATHAR GOUR
10. RAMESH JAMADAR
11. K G POOJARI
M
M
M
M
M
-
M
M
M
M
M
INC
IND
BJP
SP
JD(S)
NOTA
AAAP
RPI(A)
BSP
RSPS
KRS
56313
51719
31394
8686
8153
1608
626
597
441
431
354
35.12
32.26
19.58
5.42
5.09
1
0.39
0.37
0.28
0.27
0.22
2018 12-May-2018 112970 107037 220007 149812 68.09 148465 1347 70195 1. M Y PATIL
2. MALIKAYYA GUTTEDAR
3. RAJU GOUDA REVOOR
4. RAJU RAMACHANDRA HEROOR
5. DIGAMBAR
6. WALI MALLAPPA
7. K M BARMA
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
AIMEP
IND
IND
DRAPP
71735
61141
13340
596
590
564
499
47.92
40.84
8.91
0.40
0.39
0.38
0.33
2013 05-05-2013 99209 91127 190336 129224 67.89% 128606 618 61112 1. MALIKAYYA VENKAYYA GUTTEDAR
2. M.Y.PATIL
3. VITTHAL HEROOR
4. GOVIND VISHWANATH BHAT
5. DILIP R. PATIL
6. MALLAPPA M. SOLAPUR
7. SHRISHAIL SIDRAMAPPA KALKERI
8. SOMSHEKHAR J. DESHMUKH
9. HUCHAPPA VATHAR GOUR
10. VIKRAM BHAT
11. SIDRAMAPPA
12. SHARANABASAPPA S. KALSHETTY
13. M.S.PATIL
14. CHANDRASHEKAR N. KARAJAGI
15. BASHA PATEL HASARGUNDAGI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
KJP
JD(S)
SP
BJP
IND
IND
IND
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
BSRCP
38093
32855
22847
14643
10347
1829
1364
1171
1039
917
825
780
682
631
583
29.62%
25.55%
17.77%
11.39%
8.05%
1.42%
1.06%
0.91%
0.81%
0.71%
0.64%
0.61%
0.53%
0.49%
0.45%
2008 22-05-2008 91367 86876 178243 104712 58.74% 104712 73531 1. MALIKAYYA VENKAIAH GUTTEDAR
2. M.Y. PATIL
3. RAVI M. SHETTY
4. TUKARAMGOUD SAHEBGOUD PATIL
5. MAHADEV SIDDARAM
6. AWATE S.B.
7. RAMESH SULEKAR
8. CHANDRASHEKHAR BASSAPPA
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
BJP
BSP
JD(S)
IND
IND
LJP
RAHS
50082
42216
4540
3327
1726
1441
742
638
47.83%
40.32%
4.34%
3.18%
1.65%
1.38%
0.71%
0.61%
2004 20-04-2004 88106 84321 172427 101342 58.77% 101342 0+T 370 71085 1. HUCHHAPPA BASANNA GOUR
2. MAHANTAPPA S TALAWAR
3. MALLIKARJUN SHIVAPPA MINCHIN
4. SAIBANNA BHIMASHA AWATE
5. SHIVAPUTRAPPA HANAMANTHRAO MAHANTPUR
6. MALIKAYYA VENKAYYA GUTTEDAR
7. PATIL M Y
8. DR INDIRA SHAKTI
9. SHANKARGOUDA PATIL UDACHAN
M
M
M
M
M
M
M
F
M
BSP
IND
IND
SP
KNDP
INC
JD(S)
BJP
JP
1741
1370
1053
463
564
34654
53122
7641
734
1.71%
1.35%
1.03%
0.45%
0.55%
34.19%
52.41%
7.53%
0.72%
1999 05-09-1999 74758 72489 147247 92108 62.55% 86212 5896+T 2 55139 1. MALIKAYYA VENKAYYA GUTTEDAR
2. M.Y.PATIL
3. VITHAL HEROOR
4. HUCHAPPA GOUR
5. SIDRAMAPPA SIDDAPPA HIRUKURUBAR
6. GURUSHANT PATTEDAR
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
BSP
IND
BJP
JD(U)
32896
31061
10789
6183
5168
115
38.16%
36.03%
12.51%
7.17%
5.99%
0.13%
1994 26-11-1994 70178 67661 137839 83421 60.52% 81034 2255 54418 1. MALIKAYYA VENKAYYA GUTTEDAR
2. M.Y. PATIL
3. ANNARAO DUTTARGAON PATTAN
4. HANUMANTRAO DESAI
5. DEVENDRAPPA HADGIL HARUTI
M
M
M
M
M
KCP
INC
BJP
JD
RPI
39924
35703
3170
1894
343
49.27%
44.06%
3.91%
2.34%
0.42%
1989 24-11-1989 60821 60365 121186 74397 61.39% 69844 4553 46789 1. MALIKAYYA VENKAYYA GUTTEDAR
2. GOUDAPPA SANGRAM RAO
3. SUBHASH PATIL GUDUR
4. GURUSHANT PATTEDAR
M
M
M
M
INC
JNP(JP)
JD
IND
38810
25964
4510
560
55.57%
37.17%
6.46%
0.80%
1985 03-05-1985 49058 48678 97736 63675 65.15% 62144 1531 34061 1. MALIKAYYA VENKAYYA GUTTADAR
2. HANMANTHRAO DESAI
3. DEVINDRAPPA SHIVAPPA HARIJAN
M
M
M
INC
JNP
IND
38777
22304
1063
62.40%
35.89%
1.71%
1983 01-05-1983 43681 43128 86809 51845 59.72% 50296 1549 34964 1. HANAMANTH RAO DESAI
2. M. Y. PATIL
3. SYED ABDUL GAFFAR JAMHOOR
4. GUNDERAYA PEERAPPA LANDANKAR
5. SHANTAPPA DODDAMANI
6. SHIVASHARANAPPA SIDDAPPA HOSMANI
7. SANTAJI RAO BABU RAO PATIL
8. CHANDRASHA L. HADGIL
9. MAHANTAPPA BASANNA ANGADI
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JNP
INC
LKD
IND
IND
IND
IND
IND
IND
24648
19390
3237
688
645
509
441
399
339
49.01%
38.55%
6.44%
1.37%
1.28%
1.01%
0.88%
0.79%
0.67%
1978 25-02-1978 39803 38783 78586 52051 66.23% 50132 1919 26535 1. M.Y.PATIL
2. HANMATH RAO DESAI
3. BABU RAO
M
M
M
JNP
INC(I)
INC
23823
23436
2873
47.52%
46.75%
5.73%
1972 05-03-1972 36141 34674 70815 38443 54.29% 37062 1381 32372 1. DIGAMBAR RAO BALWANTRAO
2. ANNA RAO MADIWALAPPA
M
M
INC
NCO
19729
17333
53.23%
46.77%
1967 21-02-1967 58492 29139 49.82% 27381 1758 29353 1. N. S. PATIL
2. G. A. R. BASAPPA
M
M
INC
IND
19761
7620
72.17%
27.83%
1962 19-02-1962 49525 17470 35.28% 16271 1199 32055 1. ANNA RAO BASAPPA GANAMUKHI
2. SHARNAPPA RUKKAPPA
3. NEELKANTH LAXMAN RAO KULKARNI
M
M
M
INC
REP
PSP
14078
1411
782
86.52%
8.67%
4.81%
1957 25-02-1957 47696 1. ANNARAO BASAPPA
M
INCಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.