2023 ರ ಯಮಕನಮರಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ ?
ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ
ಸೋಲುತ್ತಾರೆ
VOTE

RESULT

2023 ರ ಯಮಕನಮರಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ? VOTE

RESULT

2023 ರ ಯಮಕನಮರಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು..

9481838704

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವವರು.

2022 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

#

#

#

#

#

2023 ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಹೊಂದುವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು
ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ? VOTE

RESULT

Pre Survey of Yemkanmardi Assembly Constituency election Local Voting Poll 2023

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆವಾರು Pamphlet ಹಂಚಲಾಗುವುದು..
2023 ರ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗುವವರೆಗೂ...

Yemkanmardi Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2018
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2018 (ST) SATISH L JARKIHOLI M INC 73512 ASTAGI MARUTI MALLAPPA M BJP 70662 2850
2013 (ST) Satish Laxmanarao Jarakiholi M INC 70726 Astagi Maruti Mallappa M BJP 46376 24350
2008 (ST) Jarakiholi Satish Laxmanarao M INC 46132 Balagowda Malagowda Patil M JD(S) 29351 16781

Yemkanmardi Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2018
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2023
2018 12-May-2018 94896 93373 188279 149627 79.47 147830 1797 38652 1. SATISH. L. JARKIHOLI
2. ASTAGI MARUTI MALLAPPA
3. SHANKAR BHARAMA GASTI
4. DR: YALGUND BASANAIK NAIK
5. BHIMASHI SIDDAPPA NAIK
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
KJP
IND
73512
70662
1837
1299
520
49.16
47.26
1.23
0.87
0.35
2013 05-05-2013 81707 80551 162267 124671 76.83% 124560 111 37596 1. SATISH LAXMANARAO JARAKIHOLI
2. ASTAGI MARUTI MALLAPPA
3. SANARAM SIDDAPPA NAIK
4. DR. YALAGUND BASANAIK NAIK
5. BASAVARAJ SIDDALINGAPPA SAYANNAVAR
M
M
M
M
M
INC
BJP
JD(S)
KJP
IND
70726
46376
3348
2129
1981
56.73%
37.19%
2.68%
1.70%
1.58%
2008 22-05-2008 73915 75033 148948 108645 72.94% 108634 11 40303 1. JARAKIHOLI SATISH LAXMANARAO
2. BALAGOUDA MALAGOUDA PATIL
3. MALLAPPA LAXMAN MUTTENNAVAR
4. KOLEKAR YALAPPA HANUMANT
5. MARUTI SANNAPPA GUTAGUDDI
6. RAMACHANDRA BHIMAPPA NAIK
7. PUJERI BASAVRAJ IRAPPA
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
IND
IND
BSP
IND
46132
29351
18557
10320
2179
1201
894
42.47%
27.02%
17.08%
9.5%
2.01%
1.11%
0.82%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.