2023 ರ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಶಾಸಕ ಬಸವನಗೌಡ ದಡ್ಡಲ್‌
ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ ?
ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ
ಸೋಲುತ್ತಾರೆ
VOTE

RESULT

2023 ರ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ? VOTE

RESULT

2023 ರ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭೆ
ಚುನಾವಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು..

9481838704

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುವವರು.

2022 ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ
ಮತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಆಕಾಂಷಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ..

20-ಕಲ್ಲೂರು

21-ಹರವಿ(ಚಾಗಬಾವಿ)

22-ಬಾಗಲವಾಡ

23-ಮಲ್ಲಟ

2023 ರ ಕರ್ನಾಟಕ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಹೊಂದುವ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು
ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ? VOTE

RESULT

Pre Survey of Raichur Rural Assembly Constituency election Local Voting Poll 2023

Call / SMS / Whatsapp / Telegram Local Voting Poll :
Select and Click Say / Text / Record Your Constituency Name and Village or City Name.
ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಂಬರ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.. ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಊರು ತಿಳಿಸಿ..
ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion

ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆವಾರು Pamphlet ಹಂಚಲಾಗುವುದು..
2023 ರ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗುವವರೆಗೂ...

Raichur Rural Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 2008 to 2018
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2018 (ST) BASANAGOUDA DADDAL M INC 66656 TIPPARAJU M BJP 56692 9964
2013 (ST) Thipparaju M BJP 50497 Raja Rayappa Naik M INC 47227 3270
2008 (ST) Raja Rayappa Naik M INC 34432 Raja Rangappa Naik M JD(S) 32555 1877

Raichur Rural Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 2008 to 2018
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2023
2018 12-May-2018 114428 118963 233464 161770 69.29 159875 1895 71694 1. BASANAGOUDA DADDAL
2. TIPPARAJU HAWALDAR
3. RAVI KUMAR PATIL
4. RAMAYYA NAYAKA
5. HULIGEMMA SHIVARAJ GHANTE
M
M
M
M
F
INC
BJP
JD(S)
AIMEP
IND
66656
56692
34250
1273
1004
41.23
35.06
21.18
0.79
0.62
2013 05-05-2013 96810 98772 195648 134750 68.87% 134739 11 60898 1. THIPPARAJU
2. RAJA RAYAPPA NAIK
3. RAJA AMARESHWARA NAIK
4. R. MALLESH NAIK
5. VIJAYALAKSHMI MADAPANURA
6. CHINNAYYA NAIK
7. ANJANAYYA
8. LALAPPA NAIK
9. SWAMY
10. KHASIM NAIK
11. VEERANA GOUDA
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
BJP
INC
JD(S)
KJP
BSP
IND
IND
CPIM
NPP
BSRCP
JD(U)
50497
47227
21584
5861
2568
2529
1258
889
854
804
668
37.48%
35.05%
16.02%
4.35%
1.91%
1.88%
0.93%
0.66%
0.63%
0.6%
0.5%
2008 16-05-2008 90792 95038 185830 104603 56.28% 104583 20 81227 1. RAJA RAYAPPA NAIK
2. RAJA RANGAPPA NAIK
3. BASANAGOUDA DADDAL
4. K.B.SHANTHAPPA
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSP
34432
32555
29097
8499
32.92%
31.13%
27.82%
8.13%


ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : wa.me/+91 9481838705 :

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.