Pre Survey of Chikkaballapur Constituency By election Local Voting Poll 2019
ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತದಾರರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ
ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿಯಮದಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
( ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ - ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ - ವಾಟ್ಸ್ ಅಫ್ ಮೂಲಕ ) - ತಾಲ್ಲೂಕ್ ನ್ಯೂಸ್
TALUKNEWS MEDIA LIMITED CIN - U22130KA2018PTL117714 GST - 29AAGCT9927N1ZC
22-11-2019 ರಿಂದ 03-12-2019 ರ ವರೆಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರಚಾರದ ಮಾಹಿತಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.
BY ELECTION CAMPAIGN 2019 : SMS Voice Call Whatsapp Facebook. Support Voters Mobile Data
Chikkaballapur Constituency By Election 2019 = 35609 Mobile Numbers Click :- campaignkarnataka.com

Pre Survey of Chikkaballapur Assembly Constituency election Local Voting Poll

TV ನೋಡಲು Click ಮಾಡಿ.. ಐಓಟರ್ ಟಿ ವಿ

Click :- Your Opinion


Chikkaballapur Assembly Constituency Winner and Runner Up Statistics From 1957 to 2018
Year Caty Winner G Party Votes Runner Up G Party Votes MARGIN
2018 GEN DR. K. SUDHAKAR M INC 82006 K.P.BACHEGOWDA M JDS 51575 30431
2013 GEN Dr. K Sudhakar M INC 74914 K P Bachegowda M JD(S) 59866 15048
2008 GEN K P Bachche Gowda M JD(S) 49774 S V Ashwatanarayana Reddy M INC 26473 23301
2004 (SC) Muniyappa S.M M INC 45993 Shivananda M M JD(S) 35613 10380
1999 (SC) K.V. Anasuyamma Natarajan F INC 39460 M. Shivananda M JD(U) 26132 13328
1994 (SC) M. Shivananda M IND 39520 K.M. Muniyappa M JD 20544 18976
1989 (SC) Renuka Rajendran F INC 39958 K. M. Muniyappa M JNP(JP) 25646 14312
1985 (SC) K. M. Muniyappa M JNP 39216 K. N. Nagappa M INC 27091 12125
1983 (SC) A. Muniyappa M IND 40751 Renuka Rajendran F INC 21823 18928
1978 (SC) Renuka Rajendran F INC(I) 32378 Muniyapa A. M JNP 22008 10370
1972 GEN C. V. Venkatarayappa M INC 27804 R. B. Pillappa M IND 20733 7071
1967 GEN K. M.Puttaswamy M INC 16302 K. Venkatakrishnappa M IND 12984 3318
1962 GEN C. V. Venkatarayappa M IND 23362 T. S. Venkataramanaiah M INC 13373 9989
1957 (SC)
(SC)
S. Muni Raju
A. Muniyappa
M
M
INC
INC
29149
25652
C. V. Venkatarayappa
Bandi Muniyappa
M
M
IND
IND
27947
24436
1202
1216

Chikkaballapur Assembly Constituency CANDIDATES Statistics From 1957 to 2013
YEAR DATE MALE FEMALE ELECTORS VOTED % VALID REJ V NOT V CANDIDATE NAMES C PARTY VOTES %
2013 05-05-2013 89786 86581 176383 146785 83.21% 146709 76 29598 1. DR. K SUDHAKAR
2. K P BACHEGOWDA
3. A V BYREGOWDA
4. S V LOKESH
5. SUDHAKARA
6. DR. N LAKSHMIPATHI BABU
7. M SOMASHEKAR
8. M VENKATESH
9. BACHEGOWDA
10. AMEER MOHAMMED SADIQ
11. G R NARAYAN SWAMY
12. D A BACHEGOWDA
13. M A BASHA
14. N MANJUNATH
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
INC
JD(S)
BJP
BSRCP
IND
KJP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
SAJP
JD(U)
74914
59866
3910
1692
1203
1156
1013
726
575
536
427
325
195
171
51.06%
40.81%
2.67%
1.15%
0.82%
0.79%
0.69%
0.49%
0.39%
0.37%
0.29%
0.22%
0.13%
0.12%
2008 10-05-2008 81445 78526 159971 126145 78.85% 126031 1+T 113 33826 1. K P BACHCHE GOWDA
2. S.V. ASHWATHANARAYANA REDDY
3. G H NAGARAJ
4. P S PRAKASH
5. M.M. BASHA
6. GUMMAPPA
7. M SOMASHEKAR
8. V NAGARAJ
9. V VENKATESH
10. K V VENKATESH
11. K NAGARAJ
12. R MUNIRAME GOWDA
13. BACHCHA REDDY
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
JD(S)
INC
IND
BJP
BSP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
SP
IND
49774
26473
22041
16797
2766
2152
1685
1351
1272
544
511
344
321
39.49%
21.01%
17.49%
13.33%
2.19%
1.71%
1.34%
1.07%
1.01%
0.43%
0.41%
0.27%
0.25%
2004 20-04-2004 78222 76688 154910 111515 71.98% 111195 32+T 288 43395 1. LAKSHMAMMA N V
2. NANJUNDAPPA DR
3. MUNIYAPPA SM
4. SHIVANNA N
5. SHIVANANDA M
6. PRABHAVATI M
7. GOPALAKRISHNA KM
8. MUNIVENKATAPPA
F
M
M
M
M
F
M
M
IND
JD(U)
INC
BSP
JD(S)
LJNSP
IND
IND
979
18437
45993
7576
35613
933
634
1030
0.87%
16.53%
41.24%
6.79%
31.93%
0.83%
0.56%
0.92%
1999 05-09-1999 72561 71302 143863 104672 72.76% 97977 6695 39191 1. K.V. ANASUYAMMA NATARAJAN
2. M. SHIVANANDA
3. S. NARAYANAPPA
4. K.C. RAJAKANTH
5. M. GANGADHARAIAH
6. K.N VASANTHKUNAR
F
M
M
M
M
M
INC
JD(U)
JD(S)
IND
IND
IND
39460
26132
19293
8679
3453
960
40.27%
26.67%
19.69%
8.86%
3.52%
0.98%
1994 26-11-1994 66692 65210 131902 98659 74.80% 96556 2103 33243 1. M. SHIVANANDA
2. K.M. MUNIYAPPA
3. G. NARAYANAMMA
4. DR. CHENNAPPA
5. RENUKA RAJENDRAN
6. K.N. VASANTH KUMAR
7. R.K. THYAGARAJ
8. S. NAGAMANI
9. G. JAYALAKSHMI
10. G. KRISHNAPPA
11. D. RATHNAMMA
12. G. CHINNAIAH
13. B.C. RAMAKRISHNAPPA
14. N. DEVADAS
M
M
F
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M
IND
JD
INC
BJP
IND
IND
KCP
IND
IND
BSP
IND
KCVP
IND
IND
39520
20544
20146
7782
3731
1264
1191
1149
392
389
232
109
64
43
40.93%
21.28%
20.86%
8.06%
3.86%
1.31%
1.23%
1.19%
0.41%
0.40%
0.24%
0.11%
0.07%
0.04%
1989 24-11-1989 62269 60396 122665 87389 71.24% 82224 5165 35276 1. RENUKA RAJENDRAN
2. K. M. MUNIYAPPA
3. V. NARASIMHAIAH
4. A. MUNIYAPPA
5. N. SRINIVASALU
6. D. N. NARASAPPA
7. R. K. THYAGARAJ
8. T. THIRUMALIYA
9. K. V. VENKATASHAMY
10. G. NARAYANAPPA
11. P. KRISHNA RAJ
12. H. ANJANAMMA
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
INC
JNP(JP)
JD
IND
BJP
IND
IND
IND
IND
IND
IND
IND
39958
25646
9857
1929
1472
1072
972
632
220
166
157
143
48.60%
31.19%
11.99%
2.35%
1.79%
1.30%
1.18%
0.77%
0.27%
0.20%
0.19%
0.17%
1985 03-05-1985 50010 48348 98358 68317 69.46% 67183 1134 30041 1. K. M. MUNIYAPPA
2. K. N. NAGAPPA
3. A. VENKATARAMAIAH
4. M. PRABHABATHI
M
M
M
F
JNP
INC
IND
IND
39216
27091
470
406
58.37%
40.32%
0.70%
0.60%
1983 01-05-1983 46762 45401 92163 65413 70.98% 63850 1563 26750 1. A. MUNIYAPPA
2. RENUKA RAJENDRAN
3. M. V. MUNIYAPPA
4. J. RAJAMMA
5. MUNIYAPPA
6. N. MUNISWAMY
7. N. RACHIAH
M
F
M
M
M
M
M
IND
INC
IND
IND
IND
ICJ
IND
40751
21823
461
229
221
202
163
63.82%
34.18%
0.72%
0.36%
0.35%
0.32%
0.26%
1978 25-02-1978 43080 41229 84309 59816 70.95% 58251 1565 24493 1. RENUKA RAJENDRAN
2. MUNIYAPA A.
3. MUNIYAPPA K.M.
4. MUNISWAMYN
5. HUSENAIAH
F
M
M
M
M
INC(I)
JNP
INC
IND
IND
32378
22008
2830
787
248
55.58%
37.78%
4.86%
1.35%
0.43%
1972 05-03-1972 37573 37475 75048 51103 68.09% 49798 1305 23945 1. C. V. VENKATARAYAPPA
2. R. B. PILLAPPA
3. T. M. RAMARAO
M
M
M
INC
IND
BJS
27804
20733
1261
55.83%
41.63%
2.53%
1967 21-02-1967 63282 40326 63.72% 38030 2296 22956 1. K. M.PUTTASWAMY
2. K. VENKATAKRISHNAPPA
3. A. B. KRISHNAPPA
4. G. MUNIYAPPA
M
M
M
M
INC
IND
IND
IND
16302
12984
7001
1743
42.87%
34.14%
18.41%
4.58%
1962 19-02-1962 60601 38997 64.35% 36735 2262 21604 1. C. V. VENKATARAYAPPA
2. T. S. VENKATARAMANAIAH
M
M
IND
INC
23362
13373
63.60%
36.40%
1957 25-02-1957 105055 107184 51.01% 107184 1. S. MUNI RAJU
3. C. V. VENKATARAYAPPA
2. A. MUNIYAPPA (SC)
4. BANDI MUNIYAPPA (SC)
M
M
M
M
INC
IND
INC
IND
29149
27947
25652
24436
27.20%
26.07%
23.93%
22.80%

ಐ ಓಟರ್        IVOTER
IVOTER.TV
Taluknews Media Private Limited.
Kachenahalli, A.C Halli post.
Nagamangala-571432.Karnataka State

E-mail : editor@taluknews.com
Phone Number : 9481838703/ 704/ 705/ 706
Whatsapp : 9481838705 : Telegram : 9481838706
BANK Account : TALUKNEWS.COM
A/C No: 136900300000052
VIJAYA BANK CURRENT ACCOUNT
RTGS/NEFT/IFSC Code:VIJB0001369
KANTHAPURA BRANCH
NAGAMANGALA TALUK

© Copyright 2015-2025. http://ivoter.tv All rights reserved.