Call for more information 9481838705 or What Sapp wa.me/+919481838705
 2022 ರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ : http://campaignkarnataka.com ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮತದಾರರನ್ನು ನಿಮ್ಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ Connect ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ..